KATSELTAVAA
"Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus."
Joh. 13:35


Kuvia seurakuntaelämästämme: