KYSYMYKSIÄ
"vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu."
1. Piet. 3:151. Kuka antoi kymmenen käskyä?

"Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: --"
- 2. Moos. 20:1

"Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. -- taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu"
- 2. Moos. 32:15,16

Vastaus: Kaikkivaltias Jumala (2. Moos. 24:12).

2. Miten synti määritellään?

"Kaikki vääryys on syntiä"
- 1. Joh. 5:17

"Jokainen, joka tekee syntiä, syyllistyy laittomuuteen, sillä synti merkitsee Jumalan lain rikkomista"
- 1. Joh. 3:4

Vastaus: Synti on Jumalan kymmenen käskyn rikkomista. Koska "Herran laki on täydellinen" (Ps. 19:8), se kattaa kaikki synnit.

3. Minkä päivän Jeesus piti pyhänä?

"Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan"
- Luuk. 4:16

Vastaus: Jeesus piti pyhänä sapatinpäivän (Mark. 1:21; 3:1-4).

4. Kuka järjesti sapatin ja milloin?

"Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt"
- 1. Moos. 2:2,3

Vastaus: Jumala järjesti sapatin luomisen yhteydessä. Jumala oli lopettanut taivaan ja maan luomisen kuudentena päivänä, mutta sapattia hän ei ollut vielä tehnyt. Hän teki sapatin lepäämällä "seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt (1. Moos. 2:2). Sapatista tuli pyhäpäivä, koska "Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen" (1. Moos. 2:3).

5. Mikä on kasteen merkitys?

"Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia"
- Room. 6:4-6

Vastaus: Kasteessa uskova seuraa vertauskuvallisesti Kristusta hänen kuolemaansa, hautaamiseensa ja ylösnousemiseensa. Tämä toteutuu upotuskasteessa. Kun kastettava painetaan hetkeksi veden alle, hänen entinen elämänsä haudataan. Noustessaan ylös vedestä hän uskossa nousee uuteen elämään yhdessä Kristuksen kanssa (Kol. 2:12). 

6. Tuleeko Jeesus takaisin?

Jeesus sanoi: "Vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni"
- Joh. 14:3

" -- Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän"
- Ap. t. 1:9-11

Vastaus: Kyllä. Jeesus "ilmestyy vielä kerran, mutta ei enää synnin tähden vaan pelastaakseen ne, jotka häntä odottavat" (Hebr. 9:28).

7.
Menevätkö hyvät ihmiset kuollessaan taivaaseen ja pahat helvettiin?

"Mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, -- hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. -- Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin"
- Ap. t. 2:29,34

Jeesus sanoi: "lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki"
- Joh. 6:39

"Niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin"
- Matt. 13: 40-42

Vastaus: Kuollessaan ihmiset eivät mene taivaaseen eivätkä helvettiin. Heidän ruumiinsa odottavat haudoissa ylösnousemuksen päivää. Silloin "Kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin" (Joh. 5:28,29).

8. Onko ihminen kuoltuaan tietoisessa tilassa?

"Elävät tietävät, että että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla -- Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, -- ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa [haudassa], jonne olet menevä"
- Saarn. 9:5,6,10


"Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista"
- Ps. 115:17


VASTAUS: Ei ole, koska "kuolleet eivät tiedä mitään" (Saarn. 9:5). Samasta syystä kuolleisiin ei voi olla yhteydessä (Job 14:12,21).
HUOMAUTUS: Tiede ei tue käsitystä, että ihminen olisi jakautunut kahtia; tietoiseen mieleen ja tiedottomaan ruumiiseen. Ihminen on kokonaisvaltainen psykofyysinen olento, jossa keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Tietoisuutta ei ole ilman ruumista.

9. Missä helvetti on?

"Ja sen saman sanan varassa ovat nykyiset taivaat ja nykyinen maa tulen tuhoa odottamassa. Niitä säilytetään sitä päivää varten, jona tuomio tulee ja jumalattomat tuhotaan"
- 2. Piet. 3:7


"Herra siis voi pelastaa koetuksesta ne, jotka häntä pelkäävät, mutta jumalattomien hän antaa rangaistuksen alaisina odottaa tuomion päivää"
- 2. Piet. 2:9


"Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi"
- Matt. 12:36,37


"Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä"
- Joh. 12:48


VASTAUS: Helvettiä ei ole vielä olemassa. Raamatun mukaan jumalattomat eivät joudu kärsimään rangaistustaan ennen tuomion päivää (Joh. 5:28,29).

10. Miten syntisten tuhoaminen sopii Jumalan luonnekuvaan?

"Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää"
- Hes. 33:11


"Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi"
- Joh. 3:17


"Sillä Herra nousee -- tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, ja toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa"
- Jes. 28:21


VASTAUS: Jumala on aina mieluummin pelastanut kuin tuhonnut ihmisiä. Jumalattomien tuhoaminen helvetin tulessa on Jumalalle niin vieras asia, että Raamattu nimittää sitä oudoksi työksi. Näyttää siltä kuin Herran sydän itkisi jumalattomien kohtaloa. Hänhän haluaisi rakkaudessaan pelastaa jokaisen. Jumala tarjoaa jokaiselle mahdollisuutta pelastua, mutta kunnioittaa myös oikeutta hylätä pelastustarjous (2. Kor. 5:20).

11. Pelastummeko noudattamalla kymmentä käskyä?

"Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylpeillä"
- Ef. 2:8,9


"Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja -- jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan"
- Gal. 2:16,21


VASTAUS: Emme. Kenenkään ei ole mahdollista pelastua lain pitämisellä, "sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta" (Room. 3:23). Jokainen tarvitsee pelastuakseen Jumalan armoa, joka saadaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen (Room. 10:9).

12. Miten voidaan valmistautua Kristuksen tuloa varten?

"Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa -- seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä"
- Luuk. 21:36


"Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta"
- 1. Kor. 15:57


"Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi, jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee"
- 1. Kor. 15:22,23


"Sinulle maksetaan vanhurskaiden ylösnousemuksessa"
- Luuk. 14:14


VASTAUS: Jeesus tulee noutamaan maailmasta omansa, jotka ovat vanhurskautuneet uskon kautta. He ovat tunnustaneet syntinsä ja puhdistautuneet niistä (1. Joh. 1:9). Kun he ovat antautuneet kokonaan Jeesuksen omiksi, He ovat saaneet armon ja anteeksiannon hänen verensä kautta sekä Pyhän Hengen voiman varjelemaan pahasta. Valvomiseen kuuluvat sanan tutkiminen, sen kuulossa käyminen ja rukous (Hebr. 10:22-25).