KYSYMYKSIÄ KUOLEMASTA


1. Mitä tapahtuu ihmisen kuollessa?

 • "Tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut"
  - Saarn. 12:7
VASTAUS: Kuolemassa ihminen palaa ennen luomista ja syntymistä olleeseen tilaan. Ruumis muuttuu uudelleen maan tomuksi. Elämän henki palaa Jumalan luo, josta se on tullut.

2. Mitä tarkoitetaan Jumalan luo palaavalla hengellä?

 • "Ruumis ilman henkeä on kuollut"
  - Jaak. 2:26
 • "Niin kauan kuin minussa vielä henkeä on ja Jumalan henkäystä sieraimissani"
  - Job 27:3
 • "Sillä ihmisten ja eläinten kohtalo on yhtäläinen: samalla tavoin kuolevat molemmat, yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole etusijaa eläimiin nähden"
  -
  Saarn. 3:19
VASTAUS: Jumalan luo palaava henki on hänen meihin antama elämänvoima. Vastaava on eläimilläkin (1. Moos. 1:30; 6:17; 7:15). Se ei ole ilman ruumista tietoista elämää jatkava olento.

3. Mikä on sielu?

 • "Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu"
  - 1. Moos. 2:7
VASTAUS: Sielu on elävä olento. Se muodostuu aina ruumiista ja hengestä. Sielua ei ole olemassa ilman ruumista ja henkeä. Sielu on ihminen kokonaisuudessaan: ruumis + henki = sielu.

4. Kuolevatko sielut?

 • "Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava"
  - Hes. 18:19
VASTAUS: Raamatun mukaan vain Jumalalla on kuolemattomuus (1. Tim. 6:15,16). Ihminen on sen sijaan kuolevainen sielu. Herra sanoo, että synnin tähden hänen on kuoltava.

5. Menevätkö hyvät ihmiset kuollessaan taivaaseen ja pahat helvettiin?

 • "Mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, -- hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. -- Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin" - Ap. t. 2:29,34
 • Jeesus sanoi: "lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki"
  - Joh. 6:39
 • "Niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin"
  - Matt. 13: 40-42
VASTAUS: Kuollessaan ihmiset eivät mene taivaaseen eivätkä helvettiin. Heidän ruumiinsa odottavat haudoissa ylösnousemuksen päivää. Silloin "Kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin" (Joh. 5:28,29).

6. Onko ihminen kuoltuaan tietoisessa tilassa?

 • "Elävät tietävät, että että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla -- Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, -- ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa [haudassa], jonne olet menevä"
  - Saarn. 9:5,6,10
 • "Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista"
  - Ps. 115:17
VASTAUS: Ei ole, koska "kuolleet eivät tiedä mitään" (Saarn. 9:5). Samasta syystä kuolleisiin ei voi olla yhteydessä (Job 14:12,21).
HUOMAUTUS: Tiede ei tue käsitystä, että ihminen olisi jakautunut kahtia; tietoiseen mieleen ja tiedottomaan ruumiiseen. Ihminen on kokonaisvaltainen psykofyysinen olento, jossa keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Tietoisuutta ei ole ilman ruumista.

7. Mistä tulevat virheelliset tiedot kuolemasta?

 • "Käärme sanoi vaimolle: 'Ette suinkaan kuole'"
  - 1. Moos. 3:4
 • "Se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan"
  - Ilm. 12:9
VASTAUS: Paholainen johti Eevan syntiin väittämällä, ettei siitä olisikaan kuolemaa seurauksena.

8. Miten uskovat voivat välttyä virheellisiltä näkemyksiltä?

 • "Nämä -- tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin"
  - Ap. t. 17:11
 • "'Pysykää laissa ja todistuksessa!' Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole"
  - Jes. 8:20

VASTAUS: Tutkimalla ahkerasti Raamattua ja hylkäämällä Raamatun vastaiset näkemykset.

9. Voivatko ylösnousemuksessa herätetyt vanhurskaat vielä kuolla?

 • "Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa"
  -
  Ilm. 20:6
 • "Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva"
  - Ilm. 21:4

VASTAUS: Kuolema, suru ja itku ovat täydellisesti poissa Jumalan uudistetusta valtakunnasta.

10. Menikö ristillä ollut ryöväri paratiisiin samana päivänä, jona hän kuoli (Luuk. 23:43)?

VASTAUS: On mahdollista, että ristillä ollut ryöväri olisi vielä elossa ollessaan käynyt näkytilassa Jeesuksen kanssa paratiisissa (Hes. 11:24; 2. Kor. 12:2-4), mutta hän ei voinut mennä sinne kuolemansa jälkeen samana päivänä. Raamattu kertoo, että paratiisi on nykyisin siellä, missä on Jumalan valtaistuin (Ilm. 2:7; 22:1,2). Jeesus ei itsekään mennyt sinne vielä pitkäperjantaina. Seuraavana sunnuntaiaamuna, noustuaan kuolleista, hän sanoi Marialle: "En minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö" (Joh. 20:17). Samassa yhteydessä hän sanoi menevänsä sinne myöhemmin. Kuitenkin silloin oli kulunut jo lähes kaksi vuorokautta hänen keskustelustaan ryövärin kanssa. Raamatussa ei opeteta, että ihminen menisi heti kuoltuaan taivaaseen. Jeesus itse sanoi, että kuollut nukkuu siihen saakka, kunnes hänet herätetään (Joh. 11:11-14,25) Kuolleena ihminen ei tiedä mitään (Ps. 115:17; Saarn. 9:5,6,10; Jes. 38:18). On huomattava, että välimerkit otettiin käyttöön monia satoja vuosia evankeliumin kirjoittamisen jälkeen. Ne eivät siten kuulu innoitettuun tekstiin. Jeesuksen ryövärille osoittamissa sanoissa kaksoispiste on "tänä päivänä" -sanojen edellä, kun se pitäisi olla niiden jälkeen (Luuk. 23:43). Jotta teksti olisi sopusoinnussa muun Raamatun kanssa, sen pitäisi kuulua: "Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä: sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa". Vapahtaja korosti ristiinnaulitsemispäiväänsä, jolloin suurimmankin ryövärin synnit sovitettiin. Hänen sanansa sisälsivät viimeisen tahdon eli testamentin. On syytä vielä todeta, että Jeesuksen tulo kuninkuudessaan on vielä edessäpäin (Matt. 25:31). Vasta sen tapahtuessa kuolleet nousevat Jeesuksen luo (1. Tess. 4:15-17).